Initiatiefgroep Zuidlaarderhof biedt visie PBH-terrein aan

Afbeelding
algemeen de krant van tynaarlo

ZUIDLAREN - Ingeborg Visscher en Maaike Martens hebben de gemeente Tynaarlo de visie overhandigd voor het wonen op het voormalige Prins Bernhardhoeve-terrein in Zuidlaren. Zij vertegenwoordigen een groep van ruim veertig kleinere huishoudens die hier graag samen een woningbouwplan willen ontwikkelen: betaalbaar, duurzaam en compact. Na de zomer brengt de Initiatiefgroep Zuidlaarderhof haar ideeën in bij de start van de planontwikkeling voor het PBH-terrein.


Het is duidelijk: de woningmarkt in de gemeente Tynaarlo is krap en oververhit. Dit geldt ook voor de kern Zuidlaren. Er is een groot tekort aan woningen en dat geldt zeker voor de groep een- en twee persoonshuishoudens in alle leeftijdscategorieën. De bouw van woningen op het PBH-terrein biedt uitstekende mogelijkheden om in deze woningbehoefte te voorzien. Naar aanleiding van een oproep van Ingeborg Visscher hebben zich inmiddels 40 belangstellenden gemeld die mee willen denken over een ‘meergeneratiehof’ dat hier kan worden ontwikkeld: ‘Zuidlaarderhof’. De ideeën voor dit concept zijn gebundeld in een visiedocument en overhandigd aan wethouder Pepijn Vemer van de gemeente Tynaarlo. Ook is de visie verzonden aan de gemeenteraad van Tynaarlo, waar momenteel volop wordt gesproken over (betaalbaar) wonen. Na de zomer start de planontwikkeling voor de achterzijde van het PBH-terrein en de Initiatiefgroep Zuidlaarderhof zal dan haar visie verder voor het voetlicht brengen. In de tussentijd wordt gesproken met architecten, bouwers, financiers, woningcorporaties en andere partijen om het concept verder invulling te geven en te onderzoeken of samenwerking mogelijk is.


Verantwoordelijk wethouder René Kraaijenbrink heeft de bestemmingsplannen voor het PBH-terrein opgesplitst. Daardoor hoeven de woonontwikkelingen aan de achterzijde niet te wachten op de supermarktinvulling van de voorzijde. Burgemeester Marcel Thijsen heeft in gesprek met de Krant van Tynaarlo aangegeven dat hij verwacht dat de eerste steen op de achterzijde van het PBH-terrein over twee jaar gelegd zal worden. Of dat van een Zuidlaarderhof is. Dat is afwachten.

UIT DE KRANT

Lees ook