Schiphol en Groningen Airport Eelde gaan samenwerken en kennis uitwisselen

Afbeelding
Foto:
actueel

EELDE - Schiphol en Groningen Airport Eelde (GAE) gaan een samenwerking aan. De samenwerking richt zich in eerste instantie op route-ontwikkeling en de ontwikkeling van commercieel vastgoed op GAE. Schiphol geeft hiermee concreet verdere invulling aan de wens van het demissionair kabinet voor een betere samenwerking tussen de regionale luchthavens en Schiphol. 

GAE heeft een belangrijke maatschappelijke en economische rol voor Noord-Nederland en Nederland, en wil de komende jaren die rol verder uitbouwen. Onder andere door het werken aan de ontwikkeling van duurzame luchtvaart, met initiatieven op het gebied van de toepassing van waterstof. Het doel van de samenwerking is om deze ontwikkeling verder te stimuleren en de maatschappelijke en economische relevantie van GAE te versterken, door het beschikbaar stellen van specialistische kennis, ervaring en kunde door Schiphol aan GAE.

 Robert Carsouw, CFO en interim CEO van Schiphol: “Schiphol erkent het maatschappelijk belang van Groningen Airport Eelde en wij willen ze graag helpen om die positie te behouden en te versterken. Ook geven wij hiermee invulling aan de wens uit de Luchtvaartnota 2020-2050. Wij zijn voorstander van een systeem waarin de Nederlandse luchthavens als één systeem samenwerken, voor een optimale benutting van de luchthavencapaciteit in Nederland. Zo kunnen we samen de luchtvaart verduurzamen en waarde blijven toevoegen op regionaal en nationaal vlak.” Meiltje de Groot, Directeur Groningen Airport Eelde: “Met deze samenwerking komen we een stapje dichter bij het optimaal benutten van de beperkte luchthavencapaciteit in Nederland. Wij zijn blij met de hulp die we binnen deze samenwerking van onder meer het routeontwikkelingsteam van Schiphol gaan krijgen. Ook op het vlak van de duurzame luchtvaart kunnen we van elkaar leren.” 

UIT DE KRANT