Plaats de Wereld organiseert conferentie ‘Bouw je Buurplaats’

Afbeelding
Foto: (C)GEERTJE VIERHOUT
actueel

VRIES - Plaats de Wereld uit Vries en Assen Bloeit uit Assen zijn verbindende buurtplaatsen die graag bijdragen aan het succesvol starten van meer bewonersinitiatieven. Op vrijdag 8 maart organiseren zij een conferentie in Assen: Bouw je Buurtplaats. Deelnemers aan de conferentie kunnen hier horen over buurtplaatsen, leren over samenwerking met bijvoorbeeld gemeente en fondsen en ook hun eigen kennis delen. 

Onderzoeker Pieter-Jan van Delden is een belangrijke gast en vertelt vanuit zijn boek Marginalisatie: Meedoen in een complexe samenleving over het belang van warme plekken in de wijk en over bewonersinitiatieven.

In de middag volgen workshops over de volgende thema’s: het starten van een Buurtplaats, radicale gelijkwaardigheid, vormgeven van een Buurtplaats samen met welzijnsorganisatie of vanuit een kerkgebouw. Plaats de Wereld en Assen Bloeit schreven samen het Bij-de-handboek Buurtplaats dat tijdens de dag gepresenteerd zal worden.

Een sociaal netwerk en verbinding met mensen in de buurt zijn erg belangrijk voor welzijn en welbevinden. Tegelijk vergrijzen Nederlanders en zeggen ze zich steeds vaker eenzaam te voelen. En hoe langer iemand zich geïsoleerd voelt, hoe moeilijker het wordt om weer contacten op te bouwen. Maar hoe komen mensen uit hun isolement? 

Daarvoor zijn ‘warme plekken’ nodig, om mensen weer een plek te geven in de samenleving. Plaats de Wereld en Assen Bloeit zijn dat: buurtplaatsen waar mensen welkom zijn om aan te schuiven en mee te doen. Deelnemers zeggen hierover; ‘De deur staat hier altijd open’ en ‘je mag er zijn zoals je bent’! 

Zo’n Buurtplaats beginnen en tot een succes maken gaat niet vanzelf. Er is goede samenwerking voor nodig tussen de Buurtplaats, gemeente en fondsen. Je bent afhankelijk van een netwerk van actieve vrijwilligers. Hoe pak je dat aan? 

Plaats de Wereld en Assen Bloeit delen hun kennis en kunde graag met andere bewonersinitiatieven. Op vrijdag 8 maart organiseren ze voor iedereen die betrokken is, verbinders uit andere plaatsen of geïnteresseerden die meer willen weten een conferentie in Assen: Bouw je Buurtplaats. Om kennis te delen, gelijkgezinden te ontmoeten, te inspireren en geïnspireerd te worden.

UIT DE KRANT