Nieuwbouw plannen waterscouting Nicolaasgroep

Bestuur Nicolaasgroep Midlaren praat de leden bij over de nieuwbouwplannen
Bestuur Nicolaasgroep Midlaren praat de leden bij over de nieuwbouwplannen
actueel

MIDLAREN - Waterscouting Nicolaasgroep Midlaren krijgt van de gemeente de kans om deel te nemen aan de ontwikkeling rond het surfstrand in het Natura2000-gebied. Met dit concept akkoord krijgt de vereniging toegang tot een stuk grond waarop een nieuw gebouw en een botenloods kan worden gebouwd. Het nieuwe gebouw is van hout en stond eerder in Zuidbroek. Verder wordt er gekeken naar een duurzame isolatie van Stro. De bebouwing zal worden ingepast tegen de bomenrand. 

De Waterscouts van de Nicolaasgroep in Midlaren deelde afgelopen zaterdag met trots de nieuwste ontwikkelingen voor de langverwachte nieuwbouw. Na een periode van voorbereidingen en onderhandelingen met de gemeente, zijn leden, ouders, oud-leden en andere geïnteresseerden geïnformeerd over de toekomstige stappen die de vereniging zal zetten.

De geschiedenis van de Nicolaasgroep Midlaren is doordrenkt van verlangen naar meer ruimte. Sinds het begin van de jaren 2000 groeide het besef dat uitbreiding noodzakelijk was. Hoewel de recessie van 2008 de oorspronkelijke plannen enigszins vertraagde, is de vereniging vastberaden om een nieuw gebouw neer te gaan zetten. De gemeente heeft een invulling gevonden in de her-ontwikkeling bij het surftstrand in Midlaren, wat heeft geresulteerd in een veelbelovend conceptakkoord. De vereniging zal hier aanhaken bij het project Noordma waarbij een deel van de polder tussen Zuidlaren en het Zuidlaardermeer een natuurgebied wordt speciaal voor vogels en om de waterkwaliteit in het zuidlaardermeer te verbeteren.

Met het bestemmingsplan nu online ter inzage en voor reacties, zit de Nicolaasgroep Midlaren klaar voor de volgende stappen. Naar verwachting zal het bestemmingsplan in het voorjaar worden vastgesteld, waarna de vereniging kan beginnen met het grondwerk. Als alles volgens plan verloopt, zal de bouw naar verwachting van start gaan in september 2024

Om deze nieuwe fase tot een succes te maken, doet de Nicolaasgroep Midlaren een beroep op de gemeenschap voor ondersteuning. Er zal een speciale projectgroep worden opgericht waarvoor vrijwilligers worden gezocht. De projectgroep zal verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de bouw en het werven van fondsen. Deze projectgroep zal een cruciale rol spelen tijdens de bouwfase.

UIT DE KRANT