CDA-fractie stelt vragen aan college over woningbouw

CDA-fractievoorzitter Henk Middendorp
CDA-fractievoorzitter Henk Middendorp Foto: eigen foto
actueel

TYNAARLO - In de woonvisie 2023 – 2027 van de gemeente Tynaarlo staat dat binnen de gemeente Tynaarlo vóór 2030 900 tot 1000 woningen bijgebouwd moeten gaan worden. Het college is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze opdracht. Het CDA Tynaarlo maakt zich zorgen over deze ambitie, omdat bijvoorbeeld dat er op de aangewezen locaties “de Kooi” en “Bladergroen” in Eelde en Paterswolde nog geen concrete bouwplannen zijn, dit terwijl de Kooi al jaren braak ligt en van de Bladergroenlocatie al jaren bekend is dat het medio 2024 beschikbaar komt. 

Ook levert het recente Masterplan Eelde geen inzicht in woningbouw, het kapitale plan wordt inmiddels slechts gezien als “inspiratiedocument”, de gesprekken met de grondeigenaren moeten nog plaats gaan vinden. Daarnaast wordt er in de woonvisie gesproken over uitbreidingslocaties in Vries en Eelde, ook hier is ogenschijnlijk geen voortgang. Het CDA Tynaarlo maakt zich daarom grote zorgen over het halen van de vastgestelde woningbouwopgave. De nieuwbouwsector heeft het immers zwaar door onder meer de gestegen rente, hogere bouwkosten en afnemende interesse bij investeerders. 

Fractievoorzitter Henk Middendorp: “Wonen is een fundament van bestaanszekerheid. Vertrouwen in de overheid neemt af wanneer er geen concrete toekomstperspectieven voor gezinnen, alleenstaanden, jongeren en ouderen zijn. Het is daarom prioriteit om uitvoering te geven aan de gestelde woningbouwopgave. Als dit om redenen niet haalbaar (meer) is, dan dien je je inwoners te informeren. Inwoners van de gemeente Tynaarlo mogen van ons als volksvertegenwoordigers verwachten dat we de bestaanszekerheid als topprioriteit zien, en het gemeentebestuur hier blijvend en kritisch op zullen wijzen. Immers, een dak boven het hoofd is het begin van bestaanszekerheid”.

Nederland heeft er vorig jaar minder nieuwbouwwoningen bijgekregen dan een jaar eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal werden er vorig jaar ruim 73.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is iets minder dan in 2022, toen met bijna 75.000 nieuwbouwhuizen sprake was van het hoogste aantal in tien jaar. Dit terwijl Nederland nog steeds kampt met een groot huizentekort en starters op de woningmarkt grote moeite hebben om een nieuwe woning te vinden. Een belangrijke oorzaak voor de problemen is het trage afgeven van vergunningen voor bouwlocaties door gemeenten en provincies. Van 2019 tot 2021 liep het aantal vergunde nieuwbouwwoningen nog op, maar sindsdien neemt het cijfer af.

UIT DE KRANT