Zorgvuldigheid voorop bij vernieuwing centrum Zuidlaren

actueel

ZUIDLAREN – Tijdens de raadsvergadering van 3 oktober werd er druk gedebatteerd over de aanpassingen in het plan voor de ontwikkeling van het centrum van Zuidlaren. Op 31 oktober hoopt de gemeenteraad een definitief besluit te nemen over de voortgang van de huidige plannen.

Het proces van vernieuwing van het centrum van Zuidlaren kent inmiddels een lange voorgeschiedenis. Al in 2015 werden er plannen gemaakt, eerst door een projectontwikkelaar en daarna door de gemeente Tynaarlo zelf. Het terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve was daarvoor door de gemeente al in 2017 aangekocht. Na een uitgebreid participatietraject werden de plannen eind februari 2023 in het Brinkhotel gepresenteerd. Vlak voor het zomerreces in juni 2023, werden de plannen besproken in de gemeenteraad. Hieruit kwamen een aantal aanbevelingen, welke door het College werden meegenomen in het huidige plan die uit twee delen bestaat. Het eerste deel gaat over de ontwikkeling van de voorzijde van het Prins Bernhardhoeve terrein. Op deze locatie worden, volgens de huidige plannen, twee supermarkten, een zorgcentrum, woningen en ruimtes voor sociaal/culturele functies gebouwd. Het tweede deel van het centrumplan omvat de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum van Zuidlaren. Dit gaat vooral ook over het parkeren en over het verkeer in en door het centrum.

Het debat ging op 3 oktober over: De invulling van het oude Prins Bernhardhoeve terrein met één of twee supermarkten. Wel of niet een nieuw zorgcentrum? De parkeer problematiek rond de winkels en de overloop op de brink, maar ook het verkeer in het centrum of misschien toch nog een rondweg. Deze onderwerpen kregen de meeste aandacht van de verschillende politieke partijen en de aanwezige insprekers tijdens deze raadsvergadering. Vanuit de bewoners van het centrum werd aangegeven dat het parkeren en het verkeer een punt van zorg blijft. De insprekers vanuit het mogelijke zorgcentrum, de ondernemersvereniging VOZ en de Stichting lokaal retail belang, gaven aan dat men tevreden was met het huidige plan. Belangrijk vond men dat het tempo van de ontwikkelingen niet verstoord zouden worden. Dat laatste leefde ook bij de politieke partijen. Om de vaart erin te houden sprak men vooral over “hier en daar wat bijschaven”. De heer Gerritsen van de PvdA vond echter de invulling van twee supermarkten op het voormalige Prins Bernhard terrein er net één teveel. In het huidige plan zijn twee supermarkten getekend, maar dat hoeven er niet perse twee te zijn volgens de PvdA’er. “Een goed en zorgvuldig besluit is belangrijker”, volgens de heer Gerritsen, “zelfs als hierdoor vertraging ontstaat in het proces”. Anderen, zoals de heer van Gelder van Gemeentebelangen, zien liever zo snel mogelijk de eerste piketpalen in de grond. 

Wethouder Vellinga (Leefbaar Tynaarlo) waarschuwt voor grote veranderingen in de voorliggende plannen. Grote aanpassingen, zoals het schrappen van een supermarkt of de ontwikkeling van het zorgcentrum, zou het plan terug naar de tekentafel brengen. “Dan zijn we al snel twee jaar verder”, aldus Vellinga. Kleinere aanpassingen, zoals het verdiept parkeren en parkeren onder de appartementen en de winkels door bewoners en personeel, kunnen wel meegenomen worden in het plan. Hiermee zou bijvoorbeeld de parkeerdruk op de Brink gedeeltelijk afnemen. Volledig ondergronds parkeren lijkt op dit moment te duur te worden. 

Tijdens de raadsvergadering op 31 oktober besluit de gemeenteraad of deze plannen voor de ontwikkeling van het centrum van Zuidlaren worden aangenomen. Zo niet, dan ontstaat er wederom vertraging in het proces.

UIT DE KRANT

Lees ook