Mentor4You biedt ondersteuning voor jongeren

Afbeelding
actueel Voorpagina

‘Je mag je medemens een helpende hand bieden’


ZUIDLAREN – Het Mentor4You project is momenteel al een jaar aan de gang in de gemeente Tynaarlo. In dit project kunnen jongeren van 11 tot en met 23 jaar gratis gebruik maken van de ondersteuning van mentoren. Jade Damstra, jongerenwerker in Tynaarlo en coördinator van het project vertelt samen met de mentoren Emily van der Maesen, Maurits van der Pol en Martje Ploeg over de meerwaarde van het belangrijke werk dat zij doen.


‘Het project Mentor4You heeft al eens eerder in Tynaarlo gedraaid,’ vertelt Jade Damstra. ‘We zijn nu ongeveer weer een jaar bezig en werken samen met Vaart Welzijn in Assen. Het project valt in de gemeente Tynaarlo onder Neie Naober, onze welzijnsorganisatie. Ik ben erg blij dat ook de jongeren uit Tynaarlo weer gebruik kunnen maken van deze ondersteuning. Samen met een diverse groep vrijwilligers/mentoren ondersteunen we jeugd in de gemeente. De meeste mentoren hebben veel affiniteit met jeugd en nemen daarnaast kennis mee vanuit levenservaringen en (werk)achtergrond. Het is belangrijk om dit mooie project onder de aandacht te brengen zodat nog meer jongeren hier gebruik van kunnen maken.’


Mentor4You is een voorliggende voorziening om de sociale basis te versterken. ‘Mentoren kunnen zowel preventief ondersteunend als in de vorm van nazorg worden ingezet. Er komt soms heel wat op je af tijdens je ontwikkeling als jongere. Wij willen ze een steuntje in de rug bieden en met ze meedenken over uitdagingen die ze tegen komen in hun zoektocht naar volwassenheid.’ Onderwerpen die bijvoorbeeld voorbij komen bij jongeren zijn het plannen en organiseren rondom school, weerbaarheid en omgaan met groepsdruk of het leren bespreekbaar maken van gevoelens en gedachten. ‘Daarbij werken de jongere samen met een mentor aan specifieke doelen. Gemiddeld blijft een mentor ongeveer een jaar betrokken, maar natuurlijk verschilt dat per persoon en hulpvraag. Een thema dat veelal terugkomt is de behoefte aan ‘sociale contacten’. Hier in Zuidlaren is bijvoorbeeld geen middelbare school, maar jongeren voelen vaak wel de behoefte om in contact te komen met leeftijdgenoten uit het eigen dorp,’ aldus Damstra.


‘De thema’s waar jongere aan willen werken zijn vaak heel breed. ‘Ik heb bijvoorbeeld ook wel jongeren gesproken die niet wisten hoe ze hun vrije tijd moesten invullen. We zijn samen gaan kijken naar waar de interesses lagen en gaan vanuit daar aan de slag gegaan,’ vertelt Maurits van der Pol. ‘Ik kom van oorsprong niet uit deze regio. Ik ben door de vliegschool in Eelde hier terechtgekomen en had de wens om iets te betekenen voor jongeren in de buurt. Zo kwam ik bij Neie Naober terecht. Zij verwezen mij door naar Mentor4You. Ik heb zelf geen achtergrond met jeugd, maar voelde me hier al snel op mijn plek.’ Mentoren kunnen een training krijgen voordat ze aan de slag gaan als mentor. Ook zijn er om de zes weken mentorbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten ontmoeten de mentoren elkaar om van gedachten te wisselen. Ook zijn er thema bijeenkomsten waarin kennis wordt gedeeld over verschillende onderwerpen uit de leefwerelden van jongeren.


Martje Ploeg werkte als transformationeel coach. ‘Toen ik stopte met werken wilde ik graag nog iets met mijn achtergrond doen. Ik heb altijd met volwassenen gewerkt. Met kinderen werken is toch wel anders. Je moet ze goed kunnen motiveren en dat kan best een uitdaging zijn. Elk kind is anders, maar je moet iedereen natuurlijk hetzelfde geduld gunnen. Soms kun je jongeren de ondersteuning bieden die ze thuis niet krijgen. Dat is heel waardevol. Voor kinderen met gescheiden ouders is het soms bijvoorbeeld fijn dat ze even een gesprek kunnen voeren met een bekend gezicht dat niet onderdeel is van het gezin. Gevoelens en emoties spelen een grote rol in Mentor4You. Zelf vind ik het erg leuk om onderdeel te zijn van Mentor4You. Je mag je medemens een helpende hand bieden. Jongeren denken anders dan mijn generatie. Het is voor mij ook heel interessant om te horen wat hen bezighoudt. Ik geef ze geen adviezen, maar zeg bijvoorbeeld wel eens van, ‘zou je het niet een vanaf de andere kant bekijken?’. Het is ook niet zo dat we alleen maar gesprekken voeren, ik speel ook vaak spelletjes met de jongeren.’ Damstra vult Ploeg aan: ‘Ik hoor ook van veel mentoren dat ze de gesprekken combineren met wandelen of een creatieve activiteit. Ik weet van één mentor dat hij een boek heeft met Mandela’s die ze samen kleuren tijdens een contactmoment.’ Soms kan het de drempel verlagen om samen in gesprek te gaan en elkaar te leren kennen.


De groep mentoren is zeer divers. Emily van der Maesen is studente en staat daardoor erg dichtbij de doelgroep. ‘Ik ben via stage in het Mentor4You project gerold. Ik studeer namelijk Social Work aan de Hanzehogeschool. Ik ben al een poosje klaar met stagelopen, maar ik ben nog bij een aantal projecten betrokken. Ik zie echt dat de ondersteuning impact heeft op jongeren. Ik vind het vooral leuk om aan het einde van het traject terug te kijken op het proces en de stappen die een jongere heeft gemaakt. Er heeft vaak zoveel groei plaatsgevonden en het is bijzonder om daar een stukje aan bij te mogen dragen. Je ziet het ook aan hoe de jongeren met je praten. Wanneer er vertrouwen is, ontstaat er openheid wat leidt tot mooie gesprekken. Na de zomer begin ik aan het derde jaar van mijn studie, maar ik zal de ervaring die ik hier heb opgedaan meenemen in de toekomst.’ Jongeren kunnen op verschillende manieren bij Mentor4You terechtkomen. Dit kan via de huisarts, school, ouders, of wellicht doordat ze zichzelf hebben aangemeld. Damstra: ‘We beginnen altijd met een klikgesprek. Voorafgaand onderzoeken we wat de jongere nodig heeft en zelf graag wil. Vervolgens kijken we of er een geschikte mentor is die aan kan sluiten op de behoeften van de jongere. Als het van twee kanten klikt, dan kan de ondersteuning in principe van start gaan. De jongeren moeten zich bovenal prettig, veilig en begrepen voelen. We werken met vrijwilligers, en vanaf oktober starten we ook met een nieuwe training voor mentoren.


Het is een ontzettend mooi project waar we ons gezamenlijk voor inzetten en trots op zijn.’ Raadpleeg www.neienaober.nl voor informatie, om zelf een jongere aan te melden of om mentor te worden. Contact opnemen kan via info@neienaober.nl.

UIT DE KRANT